Med udgangspunkt i vandløbene, og her særligt deres udløb i Østersøen, fremstår et ganske skarpt billede af den oprindelige inddeling i 12 Kirke. Prøv at give hende det sidste også, sagde Jeppe med dirrende stemme, mens han satte sig tilbage på sengen, og igen begyndte at onanere sin kæmpe pik. Havnebyen Gades, fra fønisk (eller måske snarere proto-nordisk) "Gadir" (by med port, byport og identisk til "gata, gæt, gatwo" (oldnordisk, oldengelsk, gotisk) med betydningen "vej, (by)port

Frække snapchat swinger københavn

havde et ekstremt vigtigt tempel. 9 Du rykked en Vinstok op i Ægypten, drev Folkeslag bort og plantede den; 10 du rydded og skaffed den Plads, den slog Rod og fyldte Landet; 11 Bjergene skjultes af dens Skygge. 13 Du holder mig oppe i Kraft af min Uskyld, lader mig stå for dit Åsyn til evig Tid. Mads kunne gennem sit kamera se, at Aksels pikhovede ligesom sad fast ind imellem, når han gned den hårdt op og ned i Marias hævede vulva. Fra et etymologisk udgangspunkt burde det geografiske sted *Erembos ligge i vestlig retning, set fra det østlige Middelhav i græsk forståelse; alternativt mod det ekstreme nord og mørket. 7 Giv herren, I Folkeslags Slægter, giv herren Ære og Pris, 8 giv herren hans Navns Ære, bring Gaver og kom til hans Forgårde, 9 tilbed herren i helligt Skrud, bæv for hans Åsyn, al Jorden! 8 En forfærdelig Gud i de Helliges Kreds, stor og frygtelig over alle omkring ham. Jeg mener faktisk ikke der kan være megen tvivl om at øerne Suri eller Ortugis må skulle findes nord for Ejder-strømmen.

8 Zion hørte det og glædede sig, og Judas Døtre jublede over dine Domme, herre! Amalchium eum Hecataeus appellat a Parapaniso amne, qua Scythiam adluit, quod nomen eius gentis lingua significat congelatum. Limensgaard ligger netop syd for disse stednavne. 12: Kirke gengivet som vølve med sin vølvestav, og håret sat strittende som Solens lys- og varmestråler. Salme 58 1 Til Sangmesteren. I afsnittet Gymir og Sif Sparta's konge og Friggs vølve viser jeg at forstavelsen i det oldgræske Gtheion, stednavnet for Spartas havneby, menes at være en dialektform af netop det oldgræske Gaia (Gæa, Gea). Derfor må Allinge-Sandvig have været en del af Rutsker og Olsker, Rø en del af Olsker, Hasle en del af Klemensker, Rønne en del af Knudsker, Østermarie (Østermarch, dvs. Ankomst til øen Aia ved brug af kenningen Kirks (Kirke). Det har betydningen at Phaiekonernes land Echerie, Echeria, Skherin (Scheria) har en ganske stor kystlinie på mindst 2 dages sejlads.Atlas rødovre struds på engelsk

Hun er i færd med at hamskifte en af Odysseus mænd til et tamsvin (bemærk den krøllede hale og hovedets ændring). 4 De arme blandt Folket skaffer han Ret, han bringer de fattige Frelse, og han slår Voldsmanden ned. 10 Thi se, dine Fjender, herre, se, dine Fjender går under, alle Udådsmænd spredes! 5 Du, du er min Konge, min Gud, som sender Jakob Sejr. Homer: Odyssey (Bog XI: 14 i min oversættelse til nudansk: Hun den lyshårede gudinde Kirke ankom til den storstrømmende Oceanet græsk keanoio, der omkredser Jorden, dér dvs. 5 Frygtelig var du, herlig på de evige Bjerge. De 12 kongsgårde må kunne knyttes til de 12 sogne med endestavelsen -chier, -cher, -kier, -ker (kirke). 21 Da skal du have Behag i rette Ofre, Brænd- og Heloffer, da bringes Tyre op på dit Alter.